Poți să folosești opțiunile de confidențialitate pentru a-ți revizui și a-ți ajusta setările, astfel încât să ai garanția că utilizând site-urile ANDREI FELIX Group vei fi în siguranță. Pentru a avea garanția că distribui în continuare conținut doar cui vrei, îți recomandăm să verifici în mod regulat audiența stabilită pentru informațiile tale de profil și pentru postările tale. Scurtăturile de confidențialitate îți oferă acces rapid la setările tale de confidențialitate.